Řecko - na půdě Mezinárodní olympijské akademie (MOA)

Click on photo for enlargement 

Akropolis • S panem  Moissidisem • Se  Sašou • Olympijský stadion z 1896

 

Dne 19. června 2001 jsem odlétal na šestnáct dní do Řecka. Neletěl jsem tam na dovolenou, ale již několik měsíců před odletem jsem byl vybrán z naší Univerzity Palackého v Olomouci na jakousi „stáž“. Oficiální název této akce byl: 41st International Session for Young Participants in Ancient Olympia (41. Mezinárodní setkání mladých účastníků ve starověké Olympii). Byla to vysoce prestižní a důležitá akce, kterou pořádala Mezinárodní olympijská akademie. Z 98 zemí z celého světa bylo vybráno většinou po dvou zástupcích, kteří měli tu čest se zúčastnit a reprezentovat svou zem. Já jsem byl jedním z nich. Spolu se mnou jela i Saša z Jindřichova Hradce, která studuje doktorát na FTVS v Praze. Zpočátku jsem měl veliké obavy, protože jsem neměl příliš veliké představy o tom, co se tam bude dít a co od nás očekávají. Ovšem jak to tak bývá, obavy byly zbytečné. Na druhou stranu lehké to také nebylo.

 


 
Delfský amfiteatr • J. A. Samaranch • Nikos Filaretos • S přáteli ze Sudánu


Potkal jsem zde obrovské množství zajímavých lidí jako např. dr. Jacques Rogge (právě zvolený předseda Mezinárodního olympijského výboru), Juana Antonia Samaranche a významné sportovce. Jako perličku bych uvedl, že jedním z účastníků byl i princ z Nigerie. Do starověké Olympie se sjelo na 200 mladých lidí z 98 zemí celého světa – většinou studenti tělesné výchovy, zaměstnanci národních olympijských výborů a národních olympijských akademií.   

 

 

Starověká Olympie • Stadion v Olympii • Muzeum v Olympii • S přáteli z USA a Finska

 

Náš program byl velice náročný. První dva dny po příletu jsme strávili návštěvou archeologických památek v Aténách. Navečer 20. června se konalo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil již zmíněný pan Samaranch. Další den jsme se přesunuli do Olympie na Peloponéském poloostrově, kde jsme strávili skoro dva týdny. Cestou jsme navštívili památky v Delfách a při příjezdu do Olympie také zdejší archeologické naleziště se starověkým olympijským stadionem. Kamkoliv jsme se hnuli, jsme byli eskortováni policií, která nekompromisně zastavovala provoz na křižovatkách a dávala naší autobusové koloně absolutní přednost v jízdě.  

 

 Diskusní skupina • Přednáškový sál • Naše bungalovy  • S Richardem W. Poundem (WADA)

 

Každý den (až na dvě výjimky) se ráno od půl osmé konaly přednášky, které jakýmkoliv způsobem souvisely s olympismem a olympijským hnutím. Přednáška trvala 45 minut a poté následovala diskuse. Po malé přestávce byla další přednáška a opět diskuse. Mezi přednášejícími byli např. Sandy Hollway (výkonný ředitel organizačního výboru pro Sydney 2000), Pere Miro (ředitel Olympijské solidarity), Georgios Papandreou (ministr zahraničních věcí Řecka), Nikos Filaretos (prezident Mezinárodní olympijské akademie) a prof. Robert Steadward (prezident Mezinárodní paralympijského výboru a člen MOV).  

 

 

Po zápase • Pyramida - jsem uprostřed • "Flying Dutchman" • Malá pyramida

 

Po náročných třech a půl hodinách jsme se v třicetipětistupňových vedrech rozešli do svých diskuzních skupin. V naší skupině byli lidé z Polska, Rumunska, Ukrajiny, Norska, Velké Británie, Argentiny, Rakouska, Nepálu, Mauriciusu, USA a Brazílie. Zde jsme spolu s koordinátory hledali nejlepší a společné odpovědi na předem zadané otázky, které opět souvisely s olympismem. V jednu hodinu byl oběd, ale mnohokrát se stalo, že jsme naši diskusi protáhli až do půl druhé. Po obědě bylo volno, které jsem částečně trávil u bazénu nebo jsme s kluky nacvičovali sestavy na závěrečný večírek. Od půl páté jsme se opět sešli v diskusních skupinách. Já jsem byl poctěn dalším břemenem – druhou polovinu otázek jsem zpracovával jako administrátor skupiny na počítači. Tímto jsem také dostal možnost prezentovat jednu z našich otázek při závěrečném ceremoniálu. To jsem také udělal a mohu vám říci, že přečíst stránku informací dvousetčlenné skupině v cizím jazyce není vůbec žádná sranda.  

 

 • Reprezentační povinnosti... • 

 

Po skončení diskusních skupin se sportovalo. Hrál se fotbal, basket, tenis, volejbal a soutěžilo se i v uměleckých dovednostech. Já jsem se zúčastnil basketbalu. V jednom dni se také konaly plavecké disciplíny, kde jsem se v motýlku dostal do finále. Předposlední večer byl závěrečný ceremoniál s různými vystoupeními  a zde jsem se také účastnil. Jelikož jsme měli gymnastiku na škole, vymysleli jsme jakousi sestavu na hudbu, která trvala asi pět minut. Výsledky posuďte sami na fotkách.

 

 

Závody v plavání • S Jeffem (USA) a princem Nigerie • Východ slunce z Kronosu • Islandský zápas

 

Večery v akademii byli o seznamování, o rozhovorech, o kamarádství a neposledně o pivu. To se jakýmsi způsobem v tamním vedru velice rychle vypařovalo. Tento zážitek bych vám všem, milí čtenáři,  z celého srdce přál. Tak se snažte a studujte. Svět je plný neomezených možností. A víte jak to je - bez práce nejsou koláče...

 

 

Delfy • S Graemem (GBR) a Rogerem (RSA) • Před vlajkami • S Ginou Gogean (5 olymp. medailí) • S princem Nigérie

 


 

Pokud budete mít zájem se dozvědět více, můžete nahlédnout na tyto stránky:

Session for Young Participants

Mezinárodní olympijský výbor

Národní olympijský výbor

 

E-mail