Studium

FTK na Neředíně • Hynaiska-jedna z tělocvičen • Filda • Knihovna - průčelí

Jelikož studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci, dovolím si Vám tuto školičku alespoň trochu přiblížit.

Univerzita Palackého v Olomouci byla obnovena zákonem Prozatímního národního shromáždění z 21. února 1946. Tímto navázala na tradice staré olomoucké univerzity založené v roce 1573 a zrušené v roce 1860. Právem tak pokládáme olomouckou univerzitu za druhou nejstarší v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné době patří do svazku UP v Olomouci sedm fakult (Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta), na kterých v roce 2000 studovalo 12027 posluchačů. Počet vyučujících i ostatních zaměstnanců UP v Olomouci byl 1903.

Jsem v druhém ročníku na Fakultě tělesné kultury (FTK), kde studuji tělesnou výchovu a na Filozofické fakultě mám anglický jazyk. Studium je poněkud náročné, ovšem přes první ročník jsem prošel, tak se uvidí. Z předmětů, které studuji bych vyjmenoval například British and American Studies, morfologii, lingvistiku, anatomii, historii tělesné kultury a z praktických basketbal, volejbal, atletiku, sportovní a základní gymnastiku, plavání a také kurzovní výuku, mezi které patří kurzy lyžování, turistiky a pobytu v přírodě a bruslení a ledního hokeje. Posledně jmenované předměty znějí jako sranda a zábava, což bezesporu jsou, ale učitelé se do nás tvrdě opírají a důsledně dbají na požadovanou techniku. Řeklo by se, že skočit do písku je jednoduché, ale opak je pravdou…

Základními studijními směry FTK UP jsou: studium učitelství tělesné výchovy, studium fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy a rekreologie. Magisterské studium je koncipováno jako 4–5leté, bakalářské studium jako tříleté.

Pokud by měl kdokoliv zájem o další informace třeba i o přijímacím řízení, stačí pouze kliknout zde na fakultu FTK.

Olomoucká radnice • Z jiného pohledu •Dolní náměstí • Rekonstrukce kostela

 

Morový sloup patřící do Unesca • Nádraží s dochvilnými vlaky • KostelíkE-mail